Gå vidare till

SimDesigner

SimDesigner hjälper användaren med att gå från pappersbaserade scenarier till elektroniska (förprogrammerade) scenarier.

Produktinformation

SimDesigner ersätter alla tidigare redskap för scenariebyggning och är därmed det enda redskapet ni behöver, en plattform till alla SimPad manövrerade simulatorer.

Programvaran möjliggör skapandet av alla typer av SimPad scenarier. En kompabilitetsfunktion kontrollerar om det skapade scenariot kan användas med andra Laerdal simulatorer.

Programvaran kontollerar automatiskt om en nyare version av SimDesigner är tillgänglig på webben.

De nya funktionerna i SimDesigner vägleder kunden till att skapa ett strukturerat scenario, för användning med SimPad.

En hel del nya funktioner är nu tillgängliga för skapandet av scenarier:

 •Utmärkt kontroll över hur och när händelser visas ( och försvinner) på Instruktörens skärm, med hjälp av sk ”Phases”.

 • Informerar Instruktören om något, med hjälp av ”Instructor messages”. Meddelande dyker upp på skärmen där de är programmerade att göra det.

• Skriv mer komplexa scenarier på kortare tid med hjälp av de nya ”AND” och ”OR” funktionerna.

• Skriv mer ”high fidelity” scenarier med hjälp av anpassade  timers och variabler.

 • Gör enkla övergångar (trender) mellan stegen på ett snabbt och intuitivt sätt, utan att behöva skapa en trend  i ”Trend Editor”.

Det är även möjlgt att uppdatera befintliga scenarier, till den nya SimDesigener plattformen.

Se hur andra använder SimDesigner

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.