Gå vidare till

World Patient Safety Day

A global public health issue

Globally, the World Health Organization estimates that medical errors result in 2.4 million deaths, every year. Harm from medical care poses a substantial burden in terms of morbidity and mortality on people around the world. It is our vision that no one should die or be disabled unnecessarily during birth or from sudden illness, trauma, or medical errors.

1 in 10 Patients

skadas när de söker vård

43 Million

patienttillbud varje år

$42 Billion

i kostnader per år till följd av medicineringsfel

Why improve patient safety?

There is a 1 in 300 chance of a patient being harmed in a hospital.

1 in 4 patients are harmed while receiving primary and ambulatory healthcare.

Healthcare-associated infections occur in 14 out of every 100 patients.

More than 40 million adverse events occur to patients during hospitalization.

Getting the opportunity to practice

Simuleringsbaserad utbildning

Simuleringsbaserad utbildning har fått stort erkännande inom vården och anses vara ett kraftfullt verktyg för att stärka klinisk kunskap, förbättra kommunikationen inom arbetslaget och lära ut beslutsförmåga. Simulering är en utbildningsmetodik, inte en teknologi. Simulering kan användas för att lära ut inte bara kliniska färdigheter utan även lagarbete och kommunikation. Metoden kan även användas för att standardisera utbildning, uppfylla evidensbaserade riktlinjer och uppnå specifika mål. Förhållningssättet har ändrats från vad simulering kan göra till snarare hur simulering bäst kan användas för att förbättra patientvården.

Så kan Laerdal hjälpa till

Med mer än 65 års erfarenhet i simuleringsbranschen har vi lång erfarenhet av samarbete med ledande experter och intressegrupper inom hälso- och sjukvård runt om i världen. Vi tänker hela tiden framåt, inte bara för att utveckla våra produkter och tjänster utan även sättet som de används på, för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att lyckas. Eftersom vi lär av de bästa kan även du göra det. Vår stora globala kundkrets ger oss värdefull återkoppling på hur våra lösningar kan justeras och förbättras för att uppfylla verkliga användares behov. Vi har lärt oss att simulering inte bara handlar om teknik: simulering handlar, utöver praktiska färdigheter, också om djupare insikter om kommunikation, samarbete och ledarskap.

Key research

Be om mer information

Jag föredrar att bli kontaktad via…

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.