Gå vidare till

HLR från åskådare räddar liv

Vanliga människor räddar liv

Varje minut är viktig

Plötsligt hjärtstillestånd, SCA (sudden cardiac arrest), är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Var femte sekund avlider någon på grund av SCA, vilket innebär över 6 miljoner dödsfall om året. Större delen av hjärtstillestånden sker i hemmet och nästan 40 procent sker i närvaro av någon annan.

Redan efter en minut börjar hjärnceller som inte får syre att dö.  Utryckningstiden för ambulans eller räddningstjänst är i genomsnitt 7–12 minuter men kan vara mycket längre. Möjligheten för åskådare att utföra HLR i väntan på ambulansen är central för överlevnaden och ett positivt resultat för patienten.

Åskådares HLR-färdigheter varierar mycket. På vissa platser kan endast 5 procent av åskådarna ge HLR och på andra platser är siffran 70 procent. Genom att öka antalet åskådare som kan ge HLR ökar även möjligheten till större överlevnad.

Skapa ett samhälle av livräddare

Det är viktigt att personer i samhället agerar. Lösningen är en utbredd satsning på HLR-utbildning i samhället. Att tidigt känna igen tecken på begynnande hjärtstillestånd och att veta vad man ska göra kan väsentligt förbättra patientresultat och öka överlevnaden.

Initiativ för att utbilda ett stort antal samhällsmedborgare via skolor och frivilligorganisationer har varit framgångsrika i många länder, bland annat USA, Norge, Sverige, Singapore, Korea, Storbritannien och Danmark.

Ett lyckat initiativ

Danmark är ett av många länder som har lanserat ett nationellt program för HLR-utbildning. Programmet innebar obligatorisk träning för grundskolebarn och alla som ansökte om körkort. Utbildningspaket med instruktioner distribuerades, man erbjöd vägledning via larmtjänstoperatör och hjärtstartare installerades på offentliga platser.

Öka överlevnadsgraden över hela världen

Laerdal verkar, tillsammans med våra partnerorganisationer, som katalysatorer för att hjälpa våra kunder att implementera program som fungerar. Från Amerika och Australien till Danmark och Korea talar resultaten sitt tydliga språk.

American Heart Association (AHA) och British Heart Foundation (BHF) har samarbetat med Laerdal för att implementera program som når ut brett och utbildar skolbarn och allmänheten i stort. I USA utbildas över 2 miljoner gymnasieelever i HLR varje år.

I Nowon, ett område i Seoul i Sydkorea, infördes ett utbrett utbildningsinitiativ i HLR och T-HLR under 2011. Efter tre år hade 40 000 personer utbildats och antalet överlevande tredubblades i princip årligen.

I Sverige har överlevnaden vid hjärtstillestånd ökat från 156 person år 1998 till 586 personer under 2015. Denna enorma ökning av överlevnaden motsvaras av en stor ökning av HLR utförd av åskådare, nu uppe i hela 71 procent. Ökningen kan även hänföras till systematisk utbildning av nästan 3 miljoner människor och introduktionen av T-HLR.

Den pågående forskningsstudien Pan Asian Resuscitation Outcomes Study (PAROS) beskriver hur utbildningsprogram med T-HLR för allmänheten, inklusive identifiering av hjärtstillestånd och HLR med stöd av larmtjänstoperatör, kan öka överlevnaden.

Så kan Laerdal hjälpa till

Samhällsinitiativ för ökad HLR-utbildning och bättre kvalitet på den HLR som ges är viktiga för att öka överlevnaden. Genom att implementera omfattande program för HLR-utbildning och erbjuda frekventa övningar av hög kvalitet, med systematisk uppföljning av resultaten, kan vi tillsammans bidra till att rädda fler liv.

 

Be om mer information

Jag föredrar att bli kontaktad via…

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.