Przejdź do treści

SimMom

Lepsze wyniki matek i noworodków

Umiejętność podejmowania szybkich decyzji podczas narodzin dziecka może zadecydować o życiu lub śmierci.

SimMom

SimMom to zaawansowany pełnopostaciowy symulator porodowy z dokładnymi cechami anatomicznymi i funkcjonalnymi, który umożliwia trening położniczy dla różnych specjalności, w zakresie ręcznych i automatycznych trybów porodu.

Realistyczne moduły porodowe

Szyjka macicy: Trwała, silikonowa szyjka macicy rozszerza się od 4 cm do 10 cm. Moduł szyjki macicy jest wykorzystywany wraz z Birthing Baby podczas porodów.

Worek owodniowy:symulator Birthing Baby może zostać wykorzystany w worku owodniowym, aby zwiększyć poziom realizmu porodu i symulować pęknięcie błon podczas porodu.

Moduły poporodowe

Krwotok poporodowy: Macica atoniczna może być rozpoznana i leczona. Zbiorniki płynów pod ciśnieniem pozwalają na stosowanie symulowanej krwi i moczu podczas symulacji krwotoku poporodowego. Łożysko z zatrzymanym płatem można umieścić w macicy i ręcznie usunąć.

Wynicowanie macicy: Do wynicowania macicy może dojść, gdy pępowina zostanie pociągnięta. Ten moduł pozwala na rozpoznanie wynicowania oraz na ręczne umieszczenie macicy z powrotem w prawidłowym położeniu.

Specyfikacja

Porody i dryl

 • Poród normalny
 • Ułożenie pośladkowe
 • Poród wspomagany
  • Kleszcze
  • Próżniociąg
 • Dystocja barkowa
 • Wypadnięcie pępowiny
 • Rzucawka i stan przedrzucawkowy
 • Zapaść u matki
 • Krwotok poporodowy
 • Sepsa
 • Wynicowanie macicy
 • Pęknięcie macicy

Elementy miednicy

 • Moduły macicy atonicznej (do treningu pod kątem krwotoku poporodowego, wynicowania macicy i zatrzymanego łożyska)
 • Płyny (np. krew, barwiony płyn owodniowy i mocz)
 • Cewnikowanie moczowe

Ruch

 • Drgawki
 • Możliwość ustawienia symulatora w pozycji kolankowo-łokciowej:
  • Realistyczna rotacja w obrębie stawów barkowych i biodrowych
  • Możliwość zginania nóg w kolanach
  • Możliwość zginania ramion w stawie łokciowym
 • Inne pozycje:
  • Na wznak
  • Półleżące
  • Lewe boczne
  • Nogi w strzemionach
  • Pozycja McRobertsa

Funkcje oddechowe

 • Symulowany oddech spontaniczny
 • Zmienna częstotliwość oddechu
 • Obustronne i jednostronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe
  • 4 miejsca osłuchowe z przodu
  • Miejsca w linii pachowej środkowej po obu stronach (dół pachowy)

Funkcje dróg oddechowych

 • Obrzęk języka
 • Blokada prawego płuca, lewego płuca lub obu płuc
 • Odchylenie głowy / uniesienie podbródka
 • Wyluksowanie żuchwy
 • Techniki odsysania (z jamy ustnej i z nosogardła)
 • Wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego
 • Intubacja ustno-gardłowa i nosowo-gardłowa
 • Rurka Combitube, maska krtaniowa LMA i inne urządzenia wprowadzane do dróg oddechowych
 • Intubacja dotchawicza (ET)
 • Intubacja wsteczna
 • Fiberoskopowa intubacja nosowa i ustna
 • Strumieniowa wentylacja przeztchawicza
 • Intubacja prawego oskrzela
 • Konikotomia i konikopunkcja
 • Wprowadzenie drenu do klatki piersiowej

Funkcje serca

 • Bogata biblioteka EKG
 • Tony serca zsynchronizowane z EKG
 • Monitorowanie rytmu serca za pomocą EKG
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG
 • Defibrylacja i kardiowersja
 • Czas trwania

Inne funkcje

 • Odgłosy perystaltyki jelit i tętno płodu (nie jednocześnie)
 • Wymienne źrenice (prawidłowe, rozszerzone, zwężone)
 • Głos pacjentki
  • Nagrane dźwięki
  • Dźwięki niestandardowe
  • Instruktor może bezprzewodowo symulować głos pacjenta

Funkcje układu krążenia

 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa
 • Obustronne tętno szyjne i ramienne, promieniowe (tylko po prawej stronie tętno zsynchronizowane z EKG)
 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi
 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna

Dostęp naczyniowy

 • Przygotowane porty do dostępu dożylnego (oba ramiona)
 • Miejsca do podawania iniekcji podskórnych i domięśniowych

Uciśnięcia klatki piersiowej

 • Uciśnięcia w ramach resuscytacji generują wyczuwalne tętno, wykres pomiarów ciśnienia krwi i artefakty EKG
 • Wykrywanie i rejestracja serii uciśnięć

Funkcje opcjonalne

 • Poród automatyczny
  • Poród normalny (OP, OA)
  • Położenie pośladkowe
  • Dystocja barkowa
  • Poród wspomagany za pomocą narzędzi

Monitor pacjenta

 • Bardzo duże możliwości konfiguracji
 • Wyświetlanie RTG
 • Podsumowanie
 • Ekran dotykowy
 • Parametry życiowe matki i KTG
 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą

Monitor pacjenta

You must be logged in to submit the form.