Przejdź do treści

SimMom

Lepsze wyniki matek i noworodków

Umiejętność podejmowania szybkich decyzji podczas narodzin dziecka może zadecydować o życiu lub śmierci.

Trening pod kątem rzadko występujących incydentów wysokiego ryzyka

SimMom to bezprzewodowe rozwiązane treningowe zarówno dla osób rozpoczynających szkolenie, jak i dla pracowników służby zdrowia, umożliwiające ćwiczenie i przygotowanie się do zdarzeń krytycznych, aby uratować więcej istnień ludzkich.

SimMom można także wyposażyć w skórę brzucha bez ciąży, aby rozszerzyć zakres treningu symulacyjnego. Można wówczas symulować przypadki wczesnej ciąży, a także rozszerzyć użytkowanie symulatora SimMom jako symulatora pacjentki niebędącej w ciąży.

SimMom skupia uczestników szkolenia na wszystkich etapach porodu od fazy wstępnej do okresu poporodowego.

Symulator SimMom jest dostępny z modułami do porodu ręcznego i opcjonalnego porodu automatycznego, które pozwalają na prowadzenie spójnych treningów i rozwijanie umiejętności.

Rozszerzenie symulacji dzięki opcjom z płaskim brzuchem i rozwiązaniem ultrasonograficznym Laerdal SonoSim do treningu w zakresie diagnostyki. Ta wszechstronność pozwala uczestnikom szkolenia ćwiczyć proste scenariusze związane z podstawową pielęgnacją kobiet oraz złożone scenariusze położnicze. SimMom zapewnia możliwość prowadzenia udoskonalonego treningu in-situ dla zespołów wielospecjalizacyjnych, od SOR do bloku operacyjnego.

Mniej powikłań, lepsze wyniki pacjentów

SimMom to nasz najbardziej zaawansowany symulator porodowy, lecz można go łatwo obsługiwać i dostosowywać, co pozwala instruktorom na spełnienie potrzeb szkoleniowych poszczególnych uczestników szkolenia lub zespołów na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Instruktor może swobodnie przemieszczać się po sali, jednocześnie oceniając i kontrolując sesję treningową za pomocą połączenia bezprzewodowego. Dzięki temu symulator SimMom jest idealny do treningu in-situ, który, jak wykazano, ma pozytywną korelację z poprawą jakości działania zespołów i zmniejszeniem ryzyka dla pacjentów.

SimMom można wykorzystać:

 • do treningu w zakresie przedporodowej i poporodowej opieki nad pacjentką.
 • jako hybrydowy trenażer lub pełnopostaciowy symulator pacjenta.
 • z opcjonalnym automatycznym modułem porodowym lub bez niego.

Rozwiązanie ultrasonograficzne dla SimMom

Opcjonalne rozwiązanie ultrasonograficzne zostało wbudowane w skórę brzucha ciążowego lub bez ciąży, aby pomóc udoskonalić trening w zakresie diagnostyki w punkcie opieki i wzrokowo określić stan płodu i matki.

Chcesz wzbogacić trening o opcję automatycznego porodu?

Opcjonalny moduł porodu automatycznego może być wykorzystany z nowymi i istniejącymi już symulatorami SimMom, aby prowadzić automatyczne i ręczne scenariusze porodowe w czasie treningu.

Wprowadza standaryzację każdej sesji treningowej, co pozwala instruktorom skupić się na ocenianiu działań uczestników szkolenia.

Jakie scenariusze można przeprowadzić z wykorzystaniem SimMom?Możliwość dostosowania scenariuszy i kontrola przez instruktora w czasie rzeczywistym pozwalają na adaptację i rozwijanie scenariuszy zgodnie z konkretnymi celami nauczania.

Wstępnie zaprogramowane scenariusze stworzone specjalnie dla SimMom w połączeniu z PROMPT i NLN obejmują fizjologiczne i operacyjne porody drogą pochwową, porody pochwowe z dystocją ramion i porody z dzieckiem w położeniu pośladkowym.

Health Care Simulation w Karolinie Południowej i dr Carol Simmons stworzyli całą gamę scenariuszy do użytku z automatycznym modułem porodowym:

Obsługa za pomocą LLEAP

Ten symulator, tak samo jak wszystkie pozostałe symulatory Laerdal obsługiwane z poziomu komputera, można obsługiwać za pomocą oprogramowania LLEAP. LLEAP ułatwia prowadzenie treningu symulacyjnego oraz umożliwia skuteczne zarządzanie scenariuszami i ich tworzenie.

Od scenariuszy obejmujących podstawową ocenę stanu po wysoce złożone przypadki kliniczne – LLEAP zapewnia łatwość obsługi przy jednoczesnym zachowaniu jakości wymaganej przez najbardziej doświadczonych uczestników symulacji.

Stworzone we współpracy z Limbs & Things

Nasze produkty symulacyjne – symulator porodowy Prompt oraz symulator ALS – odniosły sukces, dzięki czemu zdobyliśmy specjalistyczną wiedzę, która pozwoliła nam stworzyć SimMom – naszym zdaniem najlepszy symulator oferowany na rynku.

Firma Laerdal sprawiła, że SimMom jest łatwym w obsłudze pełnopostaciowym systemem symulacyjnym, zaś firma Limbs & Things zapewniła naszemu produktowi wysoki poziom realizmu, zarówno pod względem anatomicznym, jak i położniczym.


SimMom to zaawansowany pełnopostaciowy symulator porodowy z dokładnymi cechami anatomicznymi i funkcjonalnymi, który umożliwia trening położniczy dla różnych specjalności, w zakresie ręcznych i automatycznych trybów porodu.

Realistyczne moduły porodowe

Szyjka macicy: Trwała, silikonowa szyjka macicy rozszerza się od 4 cm do 10 cm. Moduł szyjki macicy jest wykorzystywany wraz z Birthing Baby podczas porodów.

Worek owodniowy:symulator Birthing Baby może zostać wykorzystany w worku owodniowym, aby zwiększyć poziom realizmu porodu i symulować pęknięcie błon podczas porodu.

Moduły poporodowe

Krwotok poporodowy: Macica atoniczna może być rozpoznana i leczona. Zbiorniki płynów pod ciśnieniem pozwalają na stosowanie symulowanej krwi i moczu podczas symulacji krwotoku poporodowego. Łożysko z zatrzymanym płatem można umieścić w macicy i ręcznie usunąć.

Wynicowanie macicy: Do wynicowania macicy może dojść, gdy pępowina zostanie pociągnięta. Ten moduł pozwala na rozpoznanie wynicowania oraz na ręczne umieszczenie macicy z powrotem w prawidłowym położeniu.

Specyfikacja

Porody i dryl

 • Poród normalny
 • Ułożenie pośladkowe
 • Poród wspomagany
  • Kleszcze
  • Próżniociąg
 • Dystocja barkowa
 • Wypadnięcie pępowiny
 • Rzucawka i stan przedrzucawkowy
 • Zapaść u matki
 • Krwotok poporodowy
 • Sepsa
 • Wynicowanie macicy
 • Pęknięcie macicy

Elementy miednicy

 • Moduły macicy atonicznej (do treningu pod kątem krwotoku poporodowego, wynicowania macicy i zatrzymanego łożyska)
 • Płyny (np. krew, barwiony płyn owodniowy i mocz)
 • Cewnikowanie moczowe

Ruch

 • Drgawki
 • Możliwość ustawienia symulatora w pozycji kolankowo-łokciowej:
  • Realistyczna rotacja w obrębie stawów barkowych i biodrowych
  • Możliwość zginania nóg w kolanach
  • Możliwość zginania ramion w stawie łokciowym
 • Inne pozycje:
  • Na wznak
  • Półleżące
  • Lewe boczne
  • Nogi w strzemionach
  • Pozycja McRobertsa

Funkcje oddechowe

 • Symulowany oddech spontaniczny
 • Zmienna częstotliwość oddechu
 • Obustronne i jednostronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe
  • 4 miejsca osłuchowe z przodu
  • Miejsca w linii pachowej środkowej po obu stronach (dół pachowy)

Funkcje dróg oddechowych

 • Obrzęk języka
 • Blokada prawego płuca, lewego płuca lub obu płuc
 • Odchylenie głowy / uniesienie podbródka
 • Wyluksowanie żuchwy
 • Techniki odsysania (z jamy ustnej i z nosogardła)
 • Wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego
 • Intubacja ustno-gardłowa i nosowo-gardłowa
 • Rurka Combitube, maska krtaniowa LMA i inne urządzenia wprowadzane do dróg oddechowych
 • Intubacja dotchawicza (ET)
 • Intubacja wsteczna
 • Fiberoskopowa intubacja nosowa i ustna
 • Strumieniowa wentylacja przeztchawicza
 • Intubacja prawego oskrzela
 • Konikotomia i konikopunkcja
 • Wprowadzenie drenu do klatki piersiowej

Funkcje serca

 • Bogata biblioteka EKG
 • Tony serca zsynchronizowane z EKG
 • Monitorowanie rytmu serca za pomocą EKG
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG
 • Defibrylacja i kardiowersja
 • Czas trwania

Inne funkcje

 • Odgłosy perystaltyki jelit i tętno płodu (nie jednocześnie)
 • Wymienne źrenice (prawidłowe, rozszerzone, zwężone)
 • Głos pacjentki
  • Nagrane dźwięki
  • Dźwięki niestandardowe
  • Instruktor może bezprzewodowo symulować głos pacjenta

Funkcje układu krążenia

 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa
 • Obustronne tętno szyjne i ramienne, promieniowe (tylko po prawej stronie tętno zsynchronizowane z EKG)
 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi
 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna

Dostęp naczyniowy

 • Przygotowane porty do dostępu dożylnego (oba ramiona)
 • Miejsca do podawania iniekcji podskórnych i domięśniowych

Uciśnięcia klatki piersiowej

 • Uciśnięcia w ramach resuscytacji generują wyczuwalne tętno, wykres pomiarów ciśnienia krwi i artefakty EKG
 • Wykrywanie i rejestracja serii uciśnięć

Funkcje opcjonalne

 • Poród automatyczny
  • Poród normalny (OP, OA)
  • Położenie pośladkowe
  • Dystocja barkowa
  • Poród wspomagany za pomocą narzędzi

Monitor pacjenta

 • Bardzo duże możliwości konfiguracji
 • Wyświetlanie RTG
 • Podsumowanie
 • Ekran dotykowy
 • Parametry życiowe matki i KTG
 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą

Monitor pacjenta

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.