Przejdź do treści

SimJunior

SimJunior to interaktywny symulator pediatryczny stworzony przez firmę Laerdal we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, aby spełnić potrzeby edukacyjne i treningowe pracowników służby zdrowia.

SimJunior

SimJunior to interaktywny symulator pediatryczny stworzony przez firmę Laerdal we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, aby spełnić potrzeby edukacyjne i treningowe pracowników służby zdrowia.

Oddychanie

 • Symulowany oddech spontaniczny

 • Widoczne unoszenie klatki piersiowej

 • Zmienna częstotliwość oddechu

 • Wiele odgłosów z górnych dróg oddechowych, zsynchronizowanych z oddechem

 • Wykrywanie mechanicznej wentylacji (w tym także brak wentylacji)

 • Możliwość stosowania worka samorozprężalnego

 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe

 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą (opcjonalny monitor pacjenta)

 • Powikłania oddechowe Prawe i lewe płuco może być zamknięte lub otwarte, aby pozwolić na wentylację

  • Obustronny ruch klatki piersiowej przy oddechu spontanicznym
  • Jednostronne uniesienie klatki piersiowej przy intubacji prawego oskrzela głównego
  • Jednostronne i obustronne szmery oddechowe
 • Prawe i lewe płuco może być zamknięte lub otwarte, aby pozwolić na wentylację

Drogi oddechowe

Drogi oddechowe symulatora SimJunior są wymodelowane anatomicznie aż do poziomu tchawicy.

 • Realistyczne drogi oddechowe z punktami orientacyjnymi

 • Intubacja ustna i nosowa

 • Wprowadzanie maski LMA lub rurki dotchawiczej

 • Obrzęk języka

 • Zgłębnik nosowo-żołądkowy

 • Chrząstka pierścieniowata

 • Odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy (brak czujnika)

Kardiologia

 • Defibrylacja i kardiowersja

 • Czas trwania

 • Bogata biblioteka EKG

 • Liczne tony serca zsynchronizowane z EKG

 • Monitorowanie rytmu EKG (3 odprowadzenia)

 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG (opcjonalny monitor pacjenta)

Uciśnięcia klatki piersiowej

 • Zgodny z wytycznymi AHA z 2015 roku i ERC

 • Uciśnięcia klatki piersiowej w trakcie RKO generują wyczuwalne tętno szyjne, krzywą ciśnienia krwi oraz artefakty EKG

 • Wykrywanie i rejestracja serii uciśnięć w dzienniku danych

Dostęp naczyniowy

 • Dostęp dożylny (prawe ramię i dłoń)

 • Dostęp doszpikowy (prawa kość piszczelowa)

Krążenie

 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa

 • Obustronne tętno na tętnicy szyjnej i jednostronne tętno ramienne i promieniowe (po lewej stronie), zsynchronizowane z EKG

 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi

 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna

Odgłosy

 • Serce

 • Płuco

 • Jelito

 • Głos pacjenta

  • Nagrane dźwięki

  • Mikrofon bezprzewodowy

Inne funkcje

 • Wymienne źrenice

  • Prawidłowe, rozszerzone, zwężone
 • Konwulsje

Session Viewer (obsługa za pomocą komputera)

 • Nagrywanie za pomocą kamery internetowej

 • Przeglądanie dziennika zdarzeń razem z synchronizowanymi danymi z monitora pacjenta oraz materiału wideo z pomieszczenia

Monitor pacjenta (opcja)

 • Bardzo duże możliwości konfiguracji

 • Symulacja wielu parametrów, w tym:

  • Częstość akcji serca, EKG, SpO2, NIBP, etCO2

 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG

Usługi szkoleniowe

 • Wprowadzenie do symulatora SimJunior

 • Programowanie scenariuszy

 • Usługi edukacyjne dostosowane do potrzeb klienta

Usługi techniczne

 • Profesjonalna instalacja

 • Konserwacja zapobiegawcza

 • Przedłużona gwarancja

Dodatkowe wyposażenie

277-00001

Dziecięce moduły urazowe

You must be logged in to submit the form.