Przejdź do treści

Informacje ogólne o LLEAP

Laerdal Learning Application

LLEAP ujednolica sterowanie wszystkimi symulatorami firmy Laerdal obsługiwanymi z poziomu komputera, a także kontrolowanie symulacji z wykorzystaniem pacjentów standardowych i trenażerów zadań. LLEAP upraszcza szkolenia oparte na symulacji i poprawia wydajność zarządzania scenariuszami oraz ich rozwijania.

Dzięki niemu naprawdę można oszczędzić czas, ponieważ LLEAP można łatwo dostosować do kilku różnych środowisk symulacyjnych.

Chris Martin, dyrektor ds. symulacji VCOM

Licencja dostosowana do potrzeb klienta

Dostępne są trzy opcje licencji LLEAP:

 

LLEAP Lite
Darmowe pobranie i użytkowanie

LLEAP Fundamentals
Idealna do trenowania zadań i samodzielnej nauki

LLEAP
Pełny pakiet

Sprawdź obsługę LLEAP na manekinie wirtualnym

Testuj wstępnie zaprogramowane scenariusze w warunkach biurowych

Trenuj z wykorzystaniem trenażerów zadań i pacjentów standardowych

 

Wykorzystaj w symulacjach monitor pacjenta

 

Przeprowadź podsumowanie za pomocą SimView, SimView Mobile lub Session Viewer

 

Steruj symulatorem Laerdal obsługiwanym z poziomu komputera

   
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.