Przejdź do treści

Unieruchomienie

Wyroby medyczne

Unieruchomienie to krytyczny etap pozwalający na zmniejszenie niestabilności i obrażeń podczas transportowania pacjenta. Poniższe produkty zapewniają najwyższą jakość i najwyższy poziom wygody dla pacjenta, który wymaga natychmiastowej opieki medycznej.

Kołnierz Stifneck Select firmy Laerdal to połączenie czterech różnych kołnierzy w jednym produkcie. Prawidłowo i łatwo stabilizuje pacjentów z urazami kręgosłupa dzięki czterem opcjom wielkości, które szybko i bezpiecznie blokują się w żądanej pozycji.

Firma Laerdal ma pewność, że w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego kołnierz Stifneck – pionierskie rozwiązanie wśród kołnierzy – pozwoli zapewnić możliwie najlepszą opiekę nad pacjentem. Dzięki czterem rozmiarom dla dorosłych i dwóm rozmiarom dziecięcym kołnierze Stifneck pasują do każdego pacjenta, który może wymagać pomocy.

Kołnierze Stifneck

Deska ortopedyczna BaXstrap zapewnia najwyższą jakość i najwygodniejszą opiekę dla pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej pomocy w związku z urazem kręgosłupa. Jako jedna z najlżejszych i najsztywniejszych desek ortopedycznych dostępnych na rynku BaXstrap sprawia, że ratownicy są gotowi na każdą sytuację. Trwała budowa o unikalnym kształcie z możliwością zastosowania etykiety prywatnej sprawia, że deska ortopedyczna BaXstrap jest najwyższej jakości deską ortopedyczną dostępną na rynku.

Uchwyty rurek intubacyjnych Thomas Tube Holder zabezpieczają zaawansowane urządzenia do udrażniania dróg oddechowych, takie jak rurki dotchawicze lub nadgłośniowe urządzenia do udrażniania dróg oddechowych, po wprowadzeniu do tchawicy lub przełyku, aby zmniejszyć ryzyko przypadkowej ekstubacji.

HeadBed II to jednorazowy, wodoodporny stabilizator głowy, który umożliwia szybką i łatwą ocenę stanu pacjenta dzięki budowie z otwartym uchem. HeadBed II zapewnia unieruchomienie na większości desek ortopedycznych. Nadaje się dla dorosłych, dzieci i niemowląt.

Stabilizator głowy SpeedBlocks ułatwia szybkie i skutecznie unieruchomienie pacjenta. Speedblocks ma podstawę do wielokrotnego użytku oraz bloki, które mają wiele osi ruchu, co pozwala na ich zablokowanie w dowolnej pozycji. Jeśli potrzebny jest wielorazowy stabilizator głowy w cenie jednorazowego stabilizatora, Speedblocks to wybór numer jeden.

Podkładki ustalające Padpack umożliwiają neutralne ustalenie pozycji podczas unieruchomienia przez zapewnienie warstwy podkładki między ciałem pacjenta a deską ortopedyczną. Podkładki Padpack zapewniają bezpieczeństwo i pomagają uniknąć stosowania doraźnych rozwiązań, aby ustabilizować pozycję pacjenta podczas unieruchomienia.

Podkładki PadPack

Podkładka na deskę ortopedyczną Laerdal Pedi-Pad pozwala na prawidłową stabilizację dzieci do 8. roku życia. Podnosząc lekko ciało dziecka na wysokości ramion, ratownicy mogą uzyskać neutralne ustawienie kręgosłupa szyjnego. Laerdal Pedi-Pad ułatwia bezpieczniejszą opiekę nad dziećmi w sytuacji, gdy podejrzewany jest uraz kręgosłupa.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.