Przejdź do treści

RKO wykonane przez świadków zdarzenia ratuje życie

Społeczność ratowników

Liczy się każda minuta

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to główna przyczyna zgonów na całym świecie. Co pięć sekund z powodu NZK umiera człowiek. Rocznie daje to ponad 6 milionów zgonów. Zdecydowana większość przypadków zatrzymania krążenia zdarza się w domu, lecz prawie 40% na oczach postronnego świadka.

Po 1 minucie bez tlenu, komórki mózgowe zaczynają obumierać.  Czas reakcji Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) może wynosić średnio 7–12 minut, a nawet dłużej. Zdolność osób postronnych do wykonywania RKO podczas oczekiwania na karetkę ma kluczowe znaczenie dla poprawy przeżywalności pacjenta.

Umiejętności wykonywania RKO są bardzo różne. W niektórych miejscach tylko 5% świadków potrafi wykonać RKO, a w innych nawet 70%. Dzięki zwiększeniu umiejętności przeprowadzania RKO przez świadków zdarzenia, zwiększymy przeżywalność pacjenta.

Tworzenie społeczności ratowników

Kluczowe jest podjęcie działania. Rozwiązaniem jest rozpowszechnienie szkoleń w zakresie RKO wśród członków społeczności. Wczesne rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia i podjęcie skutecznej reakcji znacząco zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia.

Inicjatywy mające na celu przeszkolenie dużych grup osób za pośrednictwem szkół lub organizacji wolontariackich odniosły sukces w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji, Singapurze, Korei, Wielkiej Brytanii i Danii.

Historia sukcesu

Dania to jeden z kilku krajów, gdzie wprowadzono ogólnonarodową inicjatywę na rzecz uczenia RKO. W ramach programu wprowadzono obowiązkowe szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i osób ubiegających się o prawo jazdy. Rozprowadzone zostały instruktażowe zestawy treningowe, zaoferowano wsparcie dyspozytorów służb ratowniczych, a w miejscach publicznych zainstalowano defibrylatory AED.

,0

Zwiększanie współczynników przeżywalności na świecie

Laerdal wraz ze swoimi partnerami działa jak katalizator, aby pomóc naszym klientom wdrożyć programy poprawiające przeżywalność pacjentów. Od Ameryki po Australię, od Danii po Koreę – wyniki mówią same za siebie.

The American Heart Association (AHA) oraz British Heart Foundation (BHF) wspólnie pracowały z firmą Laerdal, aby wdrożyć szeroko zakrojone programy edukacyjne skierowane do dzieci i osób niezwiązanych z medycyną w ich społecznościach. W Stanach Zjednoczonych szkolenia z RKO odbywają rocznie ponad 2 miliony dzieci.

W 2011 roku w Nowon, dystrykcie Seulu w Korei, wdrożono program powszechnego szkolenia z RKO dla osób postronnych oraz telefoniczne RKO (T-RKO). W ciągu trzech lat przeszkolono 40 000 osób, a liczba poszkodowanych, którzy przeżyli, wzrosła prawie trzykrotnie.

W Szwecji liczba osób, które przeżyły zatrzymanie krążenia, wzrosła ze 156 w 1998 roku do 586 w 2015 roku. Ten ogromny wzrost przeżywalności odpowiada dużemu wzrostowi kompetencji RKO wśród świadków, który obecnie sięga 71%. Ten wzrost można także przypisać systematycznemu szkoleniu prawie 3 milionów osób i wprowadzeniu T-RKO.

Trwające badania wyników w zakresie resuscytacji w obszarze azjatyckim (Pan Asian Resuscitation Outcomes Study, PAROS) opisują, w jaki sposób społecznościowe programy edukacyjne z T-RKO, wraz z rozpoznawaniem zatrzymania krążenia i wsparciem dyspozytorów służb ratowniczych podczas RKO, zwiększają szansę przeżycia.

Jak Laerdal może pomóc

Inicjatywy społeczne mające na celu zwiększenie liczby szkoleń w zakresie RKO są bardzo istotne dla zwiększenia przeżywalności. Wdrażając szeroko zakrojone programy mające na celu ćwiczenie RKO wraz z oceną poprawności wykonywanego treningu, możemy wspólnie pomóc uratować więcej istnień ludzkich.

 

Poproś o więcej informacji

Preferowana forma kontaktu

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do kontaktów z należytą starannością, w sposób określony w Zasadach ochrony prywatności firmy Laerdal.