Gå til innhold

In-Service Home Care Training Simulator

In-Service Home Care Training Simulator brukes til å øve på gastrointestinale pleieprosedyrer som krever urologisk og rektal tilgang

Oversikt

Realistiske ledd muliggjør korrekt posisjonering for prosedyrer

 • Utskiftbare genitalier med konnektorer og kolonreservoar
 • Innsetting og fjerning av rektaltube
 • Administrering av klyster

Genitalier med konnektorer og urinreservoar muliggjør urologiske pleieprosedyrer:

 • Perineal pleie
 • Vaginal medisinering
 • Pasientfinformasjon av intermitterende selvkateterisering
 • Innsetting, pleie, skylling og fjerning av permanent kateter
 • Urinoppsamling
 • Kontinuerlig blæreskylling
 • Bukplate med utskiftbart stomiområde muliggjør simulering av behandling av cystostomi-slange og urinavledning

Utskiftbare sårpleie-moduler gir ekstra realisme:

 • Gluteale og ventralgluteale sårmoduler for stadieinndeling, rensing, bandasjering og forebygging av trykksår
 • Lårmodul for sårskylling og pakkeprosedyre
 • Lårmodul for mekanisk avgrading inkludert fjerning av dødt vev og skylling
 • Muliggjør dorsal gluteal, ventral gluteal og lår IM-injeksjoner
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.