Gå til innhold

SimMan 3G

Bidra til å forbedre pasientresultatene

En avansert pasientsimulator som kan fremvise nevrologiske så vel som fysiologiske symptomer. Trening med  SimMan 3G kan bidra til å forbedre tidsbruk, beslutningstaking, kommunikasjon og pasientoverlevering mellom avdelingene.

For å kunne levere simuleringstrening på høyt nivå er det viktig at treningen finner sted  i rette omgivelser med det nødvendige utstyret på plass. For å møte de nye utfordringene og tilrettelegge et voksende behov for in situ team-basert trening, er det svært viktig med fleksible opplæringsløsninger.

En avansert og brukervennlig pasientsimulator

SimMan 3G kan vise både nevrologiske og fysiologiske symptomer. Den er designet for å levere en så realistisk opplæring som mulig og er enkel å konfigurere og betjene.

SimMan 3G har en lang liste over funksjoner som vil optimere simulerings-scenariene, inkludert automatisk legemiddelgjenkjenning, lyssensitive pupiller og utskillelse av kroppsvæsker. Disse funksjonene gjør det mulig å praktisere flere grunnleggende og avanserte kliniske ferdigheter uten risiko for pasientene.

Trådløs teknologi gjør SimMan 3G fleksibel og mobil, slik at det er mulig å utføre opplæring i hele redningskjeden og teamtrening som inkluderer pasientoverlevering og rapportering.  

Ultralydløsning for SimMan 3G

SimMan 3G har en integret ultralydløsning i bryst og abdominalhuden.  Dette er en valgfri løsning. Trening med ultralyd kan hjelpe med å gi bedre diagnostikk for viktige anatomiske kjennemerker med utvidet fokus på sonografi for behandling av trauma (eFAST), en kritisk behandlingspakke som inneholder rask ultralyd for kritisk behandling (RUSH), og en hjerte-lunge-redningspakke som inneholder vurdering med utvidet fokus på transthoracic ekko-tilfeller (e-FATE) og -scenarier.

Operer ved bruk av LLEAP

LLEAP operativ programvare gjør simuleringstreningen enkel og effektiv, både underveis i treningssesjonen og når det gjelder håndtering og utvikling av scenarier.

Fordi du med LLEAP kan bruke de samme pasientscenariene på alle Laerdals pasientsimulatorer, trenger du mindre forberedelsetid og du får mer tid til å undervise.

Finn ut mer 

Bruk SimCenter for å forbedre simuleringstreningen

Egendefinerte scenarier og instruktørkontroll i sanntid gjør at scenariene kan tilpasses og utvikles i overensstemmelse med dine spesifikke læringsmål.

SimCenter gir enkel tilgang til et validert innhold fra simuleringseksperter over hele verden, slik at du kan dra nytte av erfaringene deres og få mest mulig ut av hver læringssesjon.

Finn et bredt spekter av scenarier på www.mysimcenter.com.

SimMan 3G er en avansert pasientsimulator som kan vise både nevrologiske og fysiologiske symptomer. Den er enkel å betjene og har innovativ teknologi som f.eks. automatisk legemiddelgjenkjenning.

Specifications

 • Completely wireless and self-contained
 • Internal electrical and pneumatic power
 • Supplemental wired connectivity and power
 • Wirelessly integrates with existing computer networks
 • Swappable, rechargeable batteries
 • Approximately 4 hours continuous operation in wireless mode
 • Rugged and reliable for use in multiple environments

Multiple Airway Skills/Features:

 • Controllable open/closed airway; automatically or manually controlled
 • Head tilt/Chin lift
 • Jaw thrust w/articulated jaw
 • Suctioning (Oral & Nasopharyngeal)
 • Bag-mask ventilation
 • Orotracheal intubation
 • Nasotracheal intubation
 • Combitube, LMA, and other airway placement
 • Endotracheal tube intubation
 • Retrograde intubation
 • Fiberoptic intubation
 • Transtracheal jet ventilation
 • Needle cricothyrotomy
 • Surgical cricothyrotomy
 • Variable lung compliance
  • 4 settings
 • Variable airway resistance
  • 4 settings
 • Right main stem intubation
 • Stomach distention
 • Connectivity with third party respiratory simulations

Airway Complications:

 • Detection of proper head position
 • Can’t intubate/Can ventilate
 • Can’t intubate/Can’t ventilate
 • Tongue edema
 • Pharyngeal swelling
 • Laryngospasm
 • Decreased cervical range of motion
 • Trismus

Breathing Features:

 • Simulated spontaneous breathing
 • Bilateral and unilateral chest rise and fall
 • CO2 exhalation
 • Normal and abnormal breath sounds
  • 5 anterior auscultation sites
  • 6 posterior auscultation sites
 • Oxygen saturation and waveform

Breathing Complications:

 • Cyanosis
 • Needle thoracentesis - bi-lateral
 • Unilateral & Bilateral chest movement
 • Unilateral, Bilateral & lobar breath sounds
 • Chest tube insertion - bilateral

Cardiac Features:

 • Extensive ECG library
 • Heart sounds - four anterior locations
 • ECG rhythm monitoring (4 wire)
 • 12 lead ECG display
 • Defibrillation and cardioversion
 • Pacing

Circulation Features:

 • BP measured manually by auscultation of Korotkoff sounds
 • Carotid, femoral, brachial, radial, dorsalis pedis, popliteal and posterior tibialis pulses synchronized with ECG
 • Pulse strength variable with BP
 • Pulse Palpation is detected & logged

Vascular Access:

 • IV access (right arm)
 • Intraosseous access (tibia)
 • Automatic Drug Recognition System

CPR:

 • Compliant with 2015 Guidelines
 • CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure wave form, and ECG artefacts
 • Realistic compression depth and resistance
 • Detection of depth, release and frequency of compressions
 • Real time feedback on quality of CPR

Eyes:

 • Blinking - slow, normal, fast and winks
 • Open, closed and partially open
 • Pupillary accommodation:
  • synchrony/asynchrony
  • normal and sluggish speed of response

Other Features:

 • Seizure/Fascicullation
 • Bleeding
  • Simulation of bleeding at multiple sites
  • Arterial and venous
  • Vital signs automatically respond to blood loss & therapy
  • Works with various wound modules & moulage kits
 • Urine output (variable)
 • Foley catheterization
 • Secretions
  • Eyes, Ears, Nose, Mouth
  • Blood, Mucous, CSF, etc.
 • Diaphoresis
 • Bowel Sounds - four quadrants
 • Patient Voice
  • Pre-recorded sounds
  • Custom sounds
  • Instructor can simulate patient’s voice wirelessly
 • Instructor Communication
  • Multiple instructors communicate using integrated voice over IP

Pharmacology:

 • Automatic Drug Recognition System identifies drug & dose
 • Extensive drug formulary
 • Automatic or programmable physiological responses

System Features:

 • Control multiple manikins from one interface
 • Control simulations from any where on your network
 • Multiple interfaces can control/observe a single simulation
 • Manual Mode
  • Precise control “on the fly”
  • Design & program custom scenarios
  • Create custom events
  • Run pre-packaged scenarios
 • Automatic Mode
  • Physiological & pharmacological models run pre-packaged simulations
  • Unique, simple controls increase/decrease difficulty & pace
 • Simulation controls:
  • Fast forward
  • Pause
  • Rewind
  • Save/Restore
  • Profile Editor
  • Future prediction & patient outcome display
  • Integrated video debriefing
  • Data logging
  • Instructor comments

Patient Monitor:

 • Wireless
 • Highly configurable
 • Includes:
  • ECG (2 traces)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • ICP
  • Anesthetic Agent
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Cardiac Output
  • Temperature (core & peripheral)
  • Additional and programmable parameters
 • X-Ray Display
 • 12 Lead ECG Display
 • Custom Image Display
 • Custom Video Display

Certifications:

 • UL, CE, FCC, CSA, HMR
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.