Siirry sisältöön

10 vaihetta parantaa selviytymistä sydänpysähdyksestä

Lue, miten parhaat toimintatavat toteutetaan ensihoito-ohjelmissa

1

Luo sydänpysähdysrekisteri

Sydänpysähdysrekisteri on keskeinen arviointimenetelmä. Jatkuva mittaus auttaa määrittämään, ovatko toteutetut muutokset saaneet aikaan parannuksia, ja tunnistamaan parannusten lisätarpeen. Rekisteri arvioi enemmän kuin vain potilaan selviytymistä tai kuolemaa, sillä se huomioi kaikki hoitoon liittyvät seikat.

2

Aloita puhelinavusteinen elvytyskoulutus laadun parantamisella

Hätäkeskuspäivystäjät ovat selviytymisketjun ensimmäinen ja ensiarvoisen tärkeä lenkki. Monilla hätäkeskuksilla on olemassa olevat käytännöt, mutta ne eivät silti tarjoa elvytystä puhelimitse (T-CPR). Sydänpysähdyksen tunnistamisen ja elvytyksen tarjoamisen puhelimitse sivullisten tukemiseksi on osoitettu parantavan eloonjäämisen mahdollisuutta.

3

Korkeatasoisen elvytyksen toteuttaminen

Korkeatasoinen painelu-puhalluselvytys on korkeatasoinen tiimisuoritus. Potilaan luhistumisen ja elvytyksen aloittamisen aikaväli ei yksin ennusta eloonjäämistä, vaan elvytyksen laatu on yhtä tärkeä tekijä. Jatkuva koulutus ja laadunparannusohjelmat ovat keskeisiä korkealaatuisen elvytyksen varmistamiseen liittyviä suosituksia.

4

Ensihoitohenkilöstön nopea paikalle saapuminen

Selviytymisen mahdollisuus putoaa 10 prosentilla jokaista minuuttia kohtia elvytyksen ja defibrillaation viivästyessä. Ensihoitohenkilöstön nopea saapuminen paikalle voi lisätä 5–10 prosenttia yhteisön selviytymisosuutta ilman henkilöstön tai resurssien lisäystä. Selkeä tapahtumien/oireiden luettelo, jota käytetään ensihoitohenkilöstön hälyttämiseen ja hälytysajan mittaamiseen, on ehdottoman tärkeä. Kriittisen oireen ensimaininnan pitää aiheuttaa välitön ensihoitohenkilöstön paikalle hälytys.

5

Ammattimaisten elvytysten mittaaminen

Defibrillaattorin tallennuslaite luo digitaalisen tallenteen, joka antaa hyödyllistä tietoa tapahtumien rekonstruointia varten. Sekunti sekunnilta tallennetut tiedot sydämen rytmistä ja elvytyksestä synkronoituina digitaalisen äänitallenteen kanssa mahdollistavat sydäntapahtuman tarkastelun ja siitä oppimisen. 

6

Luo AED-ohjelma ensivastehenkilöstölle

Yleisestä turvallisuudesta vastaavilla henkilöillä tai muilla ensivastehenkilöillä, kuten poliisilla ja muulla turvallisuushenkilöstöllä, on mahdollisuus lisätä sydänpysähdyksen selviytymismahdollisuutta. Joissakin yhteisöissä poliisin käyttämä defibrillaatio on parantanut selviytymislukuja dramaattisesti. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan poliisin ja ensiapupalvelun täysi tuki. Jokainen poliisi tulisi kouluttaa henkilökohtaisesti videoiden tai verkkopohjaisen koulutuksen sijasta.

7

Käytä älykkäitä tekniikoita elvytysosaamisen laajentamiseen ja AED-defibrillaattoreiden sijaintien tunnistamiseen

Sydänpysähdykseen reagointi on tiimitoimintaa. Älykkäät tekniikat ovat hyödyllisiä vapaaehtoisen ensiapuhenkilöstön hälyttämisessä lähellä olevan sydänpysähdyksen hoitoon ja lähimmän AED-defibrillaattorin paikan ilmoittamisessa. Potentiaalisen vapaaehtoisen pelastajan saapuminen paikalle ennen ensiapupalvelua lisää onnistumisen mahdollisuutta.

8

Tee elvytyksen ja AED:n käytön koulutuksesta pakollista kouluissa ja yhteisöissä

Elvytykseen yleisesti koulutetulla väestöllä on mahdollisuus kaksinkertaistaa selviytymisluvut. Monissa maissa pakollinen elvytyskoulutus on ollut osa koulun opetussuunnitelmaa useita vuosia. Yhdysvalloissa 34 osavaltiota on tehnyt elvytyskoulutuksesta lukiosta valmistumisen edellytyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloissa yli 2 miljoonaa koululaista saa elvytysopetusta joka vuosi.

9

Yhteinen työ vastuun lisäämiseksi

Vuotuinen ensiapupalvelun suorituskykyraportti on paras tapa määrittää vastuuvelvollisuus yhteisöä kohtaan. Suorituskyvyn osalta läpinäkyvä järjestelmä jakaa elintärkeitä tietoja. Tietoja voidaan käyttää organisaation mainostamiseen, jos tulokset ovat positiivisia. Jos tulokset eivät ole positiivisia, tietoja voidaan käyttää motivoimaan yhteisön johtajia ja poliitikkoja investoimaan parannustoimiin.

10

Työ kohti huippuosaamisen kulttuuria

Huippuosaamisen kulttuurin luominen ja vaaliminen on vaikein vaihe. Huippuosaamisen kulttuuri on organisaation jäsenten epäsuora tietoisuus siitä, että korkeat odotukset ja korkea suoriutuminen määrittävät hoidon tason. Se edellyttää johtajuutta ja määrätietoisen vision sekä pitkäaikaisen suunnitelman. Huippuosaamisen kulttuurin ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa laadun parannusta.